SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN KECIL

1.            Surat Permohonan Surat Ijin Usaha Perdagangan Kecil

2.            Surat Keterangan Domisili Usaha

3.            Fotocopy NPWP, KTP, Pas Foto 4x6 berwarna 2 Lembar

4.            Neraca Usaha